Tour Du lịch 7 Ngày 6 Đêm, Tour 7 Ngày 6 Đêm

Thời gian: 07 Ngày/06 Đêm
Khởi hành: 30/07; 05, 20/08; 10, 17, 23/09
Lịch trình: Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu.
Giá: 16.490.000 VND
Thời gian: 07 Ngày/06 Đêm
Khởi hành: 17/7; 21/8; 18/9; 09, 16, 23/10; 06, 20/11; 11, 25/12
Lịch trình: Hà Nội – Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh - Hà Nội .
Giá: 13.900.000 VND
Thời gian: 07 ngày 06 đêm
Khởi hành: Liên hệ
Lịch trình: Hà Nội - Nam Ninh - Lệ Ba - Khải Lý - Trấn Viễn - Phan Tịnh Sơn - Tây Giang Miêu Trại - Nam Ninh - Hà Nội .
Giá tour: Liên hệ
Thời gian: 07 Ngày/06 Đêm
Khởi hành: 06/06; 06/07; 03/08; 12/09; 05/10; 09/11
Lịch trình: Hà Nội/Sài Gòn – Matxcova – ST.Petersburg - Matxcova - Hà Nội/Sài Gòn.
Giá: 43.900.000 VND
Hội chợ nhượng thương quyền quốc tế Mỹ
Thời gian:7Ngày/ 6Đêm
Khởi hành:17/06/2020
Lịch trình:Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh - Mỹ - Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh
Giá: 45.168.000 VND
International Agri Center
Thời gian:7 Ngày/6 Đêm
Khởi hành:09/02/2020
Lịch trình:Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh - Mỹ - Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh
Giá: 39.500.000 VND
Thời gian: 07 Ngày/06 Đêm
Khởi hành: 28/04; 18/05; 17,29/06; 05/08; 23/09
Lịch trình: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh.
Giá: 16.190.000 VND
Thời gian: 07 Ngày 06 Đêm
Khởi hành: Tháng 07 và 08
Lịch trình: Hà Nội - Quý Châu - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - Trương Gia Giới - Hà Nội.
Giá: 9.390.000 VND
Thời gian: 07 Ngày/06 Đêm
Khởi hành: Mùng 2 AL
Lịch trình: Sydney – Melbourne.
Giá: 62.900.000 VND
Thời gian: 07 Ngày/06 Đêm
Khởi hành: 28/12/2019
Lịch trình: Hà Nội – Vieng Chăn – Vang Vieng – Luangphrabang - Xiêng Khuang - Hà Nội .
Giá: 9.490.000 VND
Hiển thị từ bài viết 1 đến 10 trong tổng số 30, Trang:
1
 2 3